Співвідношення конституційних і адміністративно-правових засад здійснення місцевого самоврядування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 159-165

Анотація

Розглянуто співвідношення конституційних і адміністративно-правових засад здійснення місцевого самоврядування в Україні. Звернута увага на визначення сутності та змісту терміна «правові засади». Рассмотрено соотношение конституционных и административно-правовых основ осуществления местного самоуправления в Украине. Обращено внимание на определение сущности и содержания термина «правовые основы». The correlation of constitutional and administrative-legal foundations of the implementation of local self-government in Ukraine is considered. Attention is drawn to the definition of the essence and content of the term “legal framework”.

Опис

Алтуніна, О. М. Співвідношення конституційних і адміністративно-правових засад здійснення місцевого самоврядування в Україні / О. М. Алтуніна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 159-165

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи місцевого самоврядування, органы местного самоуправления, local self-government, правові засади, правовые основы, legal basis, місцеве самоврядування, местное самоуправление, local government, конституційні засади, конституционные основы, constitutional basis, адміністративно-правові засади, административно-правовые основы, administrative and legal bases

Бібліографічний опис