Проблеми класифікації форм співучасті у злочині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С. 23-27

Анотація

Відкладені основні питання класифікації форм співучасті у злочині. Проведений аналіз класифікацій співучасті в науці кримінального права, а також класифікації співучасті на форми в тому, щоб показати ступінь співзорганізованості злочинців і розміряти небезпеку окремих випадків спільної злочинної діяльності в цілому.
The basic questions of classification of forms of participation in a crime are given. The analysis of classification of partnership in a science of the criminal right is carried out, and also classifications of participation on forms to show a degree of organization of criminals and to commensurate danger of special cases of the common criminal activity as a whole.
Приведены основные вопросы классификации форм соучастия в преступлении. Проведен анализ классификации соучастия в науке криминального права, а также классификации соучастия на формы для того, чтобы показать степень организованности преступников и соизмерить опасность отдельных случаев совместной преступной деятельности в целом.

Опис

Анохіна, Л.С. Проблеми класифікації форм співучасті у злочині [Електронний ресурс] // Форум права. - 2008. - № 1. – С. 23-27. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2008-1/08alscuz.pdf.
Анохіна Л. С. "Проблеми класифікації форм співучасті у злочині."Форум права 1 (2008): 23-27.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, співучасть у злочині, соучастие в преступлении, complicity in crime

Бібліографічний опис