До питання визначення поняття «насильство» як кваліфікуючої ознаки угону або захоплення повітряного судна у кримінальному правопорушенні, передбаченому частинами 2, 3 ст. 278 Кримінального кодексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-04-19

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС

Анотація

Кримінальна відповідальність за угон або захоплення повітряного судна встановлюється ст. 278 Кримінального кодексу України (далі – КК України). Одними із кваліфікуючих ознак вказаного кримінального правопорушення є угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 2 ст. 278 КК України), та угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 3 ст. 278 КК України). Із врахуванням теоретичних поглядів в теорії кримінального права щодо поняття «насильство» та положень міжнародних документів щодо захоплення повітряного судна, можливо стверджувати, що поняттям «насильство» як кваліфікуючої ознаки угону або захоплення повітряного судна (ч. 2, ч. 3 ст. 278 КК України), охоплюється як фізичне насильство, так і погроза його застосування, що виражається в погрозі застосування такого ж за характером фізичного насилля. Під поняттям угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 2 ст. 278 КК України) слід розуміти угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з застосуванням фізичного насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого або погрозою його застосування. Під поняттям угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з насильством, що є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 3 ст. 278 КК України) - угон або захоплення повітряного судна, що поєднані з застосуванням фізичного насильства, яке є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого або погрозою його застосування.

Опис

Ключові слова

насильство, авіація, угон, погроза, життя, здоров'я

Бібліографічний опис

Кундеус В.Г. До питання визначення поняття «насильство» як кваліфікуючої ознаки угону або захоплення повітряного судна у кримінальному правопорушенні, передбаченому частинами 2, 3 ст. 278 Кримінального кодексу України // Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. С. (662 с.)