Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України

Abstract
У збірнику матеріалів науково-практичної конференції близько 140 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС. Надано низку пропозицій щодо вдосконалення психологічної роботи в органах внутрішніх справ.
Current issues of psychological and pedagogical training of cadets of higher educational establishment of Ministry of Internal Affairs, practical police officers are observed in the collection of articles, special attention is paid to the psychological work of crime prevention.
В сборнике рассмотрены актуальные вопросы психолого-педагогической подготовки курсантов вузов МВД, практических работников ОВД, особое внимание уделено психологической работе по предупреждению преступности.
Description
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 груд. 2009 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2009. – 336 с.
Keywords
Citation
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 груд. 2009 р.)
Collections