Проблеми застосування в законодавстві України поняття твору архітектури як об’єкта авторського права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 258-265

Анотація

Досліджено структуру сучасного нормативно-правового регулювання авторського права на твори архітектури та проаналізовано використання законодавцем поняття твору архітектури як об’єкта авторського права в різних нормативних актах. Исследована структура современного нормативно-правового регулирования авторского права на произведения архитектуры и проанализировано использование законодателем понятия произведения архитектуры как объекта авторского права в различных нормативных актах. The structure of the modern legal regulation of copyright on works of architecture is investigated and the use by the legislator of the concept of a work of architecture as an object of copyright in various normative acts is analyzed.

Опис

Греков, Є. А. Проблеми застосування в законодавстві України поняття твору архітектури як об’єкта авторського права / Є. А. Греков // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 258-265

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Авторське право. Copyright. Авторское право, архітектурна діяльність, архитектурная деятельность, architectural activity, об'єкти архітектури, объекты архитектуры, objects of architecture, авторське право на твори архітектури, авторское право на произведения архитектуры, copyright for works of architecture

Бібліографічний опис