Психологічний аспект формування патріотичних цінностей у правоохоронців як засіб боротьби з пропагандою та дезінформацією

Ескіз недоступний

Дата

2024-03-29

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. –

Анотація

Дослідження психологічних аспектів формування патріотичних цінностей у правоохоронців виокремлює важливість інтеграції національних ідентичностей та цінностей в професійній підготовці. В контексті постійної загрози пропаганди та дезінформації, акцентується на розробці стратегій психологічної стійкості, які допомагають правоохоронцям критично оцінювати інформацію та підтримувати особистісну та колективну ідентичність. Аналіз психологічних теорій та методів, які можуть бути використані для цієї мети, демонструє значення культурних та історичних знань, емоційного інтелекту та соціальної когезії у боротьбі з інформаційними загрозами.
This study explores the psychological aspects of developing patriotic values among law enforcement officers, highlighting the importance of integrating national identities and values into professional training. In the face of ongoing propaganda and disinformation threats, the focus is on developing psychological resilience strategies that enable officers to critically assess information and maintain personal and collective identity. The analysis of psychological theories and methods applicable for this purpose underscores the significance of cultural and historical knowledge, emotional intelligence, and social cohesion in combating informational threats.

Опис

Ключові слова

психологічні аспекти, формування патріотичних цінностей, правоохоронці, пропаганда, дезінформація, національна ідентичність, психологічна стійкість, критичне мислення, культурні знання, емоційний інтелект, соціальна когезія., psychological aspects, development of patriotic values, law enforcement officers, propaganda, disinformation, national identity, psychological resilience, critical thinking, cultural knowledge, emotional intelligence, social cohesion.

Бібліографічний опис

Зінченко Д.А. Психологічний аспект формування патріотичних цінностей у правоохоронців як засіб боротьби з пропагандою та дезінформацією // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. –