Проблема інформаційно-психологічної безпеки особистості в сучасних психологічних дослідженнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 101-103

Анотація

Розглянуто проблему інформаційно-психологічної безпеки особистості, визначено стан її наукової розробки на сучасному етапі розвитку суспільства. Здійснено науковий аналіз феномену психологічного впливу і його різновидів.
The problem of informational and psychological security of the individual is considered, the state of its scientific development at the current stage of the development of society is determined. A scientific analysis of the phenomenon of psychological influence and its varieties was carried out.
Рассмотрена проблема информационно-психологической безопасности личности, определено состояние ее научной разработки на современном этапе развития общества. Осуществлен научный анализ феномена психологического воздействия и его разновидностей.

Опис

Євдокімова, О. О. Проблема інформаційно-психологічної безпеки особистості в сучасних психологічних дослідженнях / Олена Олександрівна Євдокімова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 101-103.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційно-психологічна безпека, information and psychological security, информационно-психологическая безопасность, особистість, personality, личность, психологічний вплив, psychological influence, психологический влияние

Бібліографічний опис