Психологічна підтримка учасників освітнього процесу як важлива функція інституту освіти в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.). – Київ, 2023. - С. 149-152

Анотація

Зазначено, що сучасні навчальні заклади завжди реалізовували функцію психологічної підтримки. Підкреслено, що синергетичний ефект від реалізації освітою як типових (навчання), так і нетипових (психологічна підтримка та супровід, соціальна допомога тощо) функцій полягає в нормалізації стану всього суспільства, у запобіганні стану соціальної аномії, яка характерна для всіх суспільств у стані війни.
It is noted that modern educational institutions have always implemented the function of psychological support. It is emphasized that the synergistic effect of the implementation of both typical (learning) and non-typical (psychological support and accompaniment, social assistance, etc.) functions by education consists in normalizing the state of the entire society, in preventing the state of social anomie that is characteristic of all societies in a state of war.
Указано, что современные учебные заведения всегда реализовывали функцию психологической поддержки. Подчеркнуто, что синергетический эффект от реализации образованием как типовых (обучение), так и нетипичных (психологическая поддержка и сопровождение, социальная помощь и т.п.) функций заключается в нормализации состояния всего общества, в предотвращении состояния социальной аномии, характерной для всех обществ в состоянии войны.

Опис

Ключові слова

психологічна підтримка, psychological support, психологическая поддержка, освітній процес, educational process, образовательный процесс, умови війни, conditions of war, условия войны

Бібліографічний опис

Нечітайло, І. С. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу як важлива функція інституту освіти в умовах війни / Нечітайло Ірина Сергіївна // Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.) / МВС України, ДНДІ МВС України, Н.-д. лаб психол. забезп. – Київ, 2023. - С. 149-152.