Щодо правового статусу державного партнера у державно-приватному партнерстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 1. – С. 387–394.

Анотація

Визначено правовий статус державного партнера при реалізації державно-приватного партнерства. Головну увагу приділено визначенню кола суб’єктів публічної адміністрації, які можуть виступати державними партнерами, їх повноваженням.
The article deals with the determination of the legal status of the public partner in the implementation of public-private partnerships. The main attention is given to the range of subjects of public administration, which may make public partners, their powers.
Определен правовой статус государственного партнера при реализации государственно-частного партнерства. Значительное внимание в статье уделено определению состава субъектов публичной администрации, которые могут быть государственными партнерами, и их полномочиям.

Опис

Огій, О. С. Щодо правового статусу державного партнера у державно-приватному партнерстві [Електронний ресурс] / О. С. Огій // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 387–394. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_68.pdf.
Огій О. С. "Щодо правового статусу державного партнера у державно-приватному партнерстві." Форум права 1 (2014): 387–394.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державно-приватне партнерство, публічна адміністрація, повноваження публічної адміністрації, правообов’язки, public-private partnerships, public administration, power, государственно-частное партнерство

Бібліографічний опис