До питання законодавчих ініціатив у сфері вищої юридичної освіти та юридичних професій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми соціального права. – 2017. № 5. – С. 17-21

Анотація

Розгляд питання законодавчих ініціатив у сфері вищої юридичної освіти та юридичних професій Consideration of legislative initiatives in the field of higher law education and legal professions Рассмотрение вопроса законодательных инициатив в сфере высшего юридического образования и юридических профессий

Опис

Мельник К.Ю. До питання законодавчих ініціатив у сфері вищої юридичної освіти та юридичних професій /К.Ю. Мельник // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» 10 листопада 2017 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – С. 17-21.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис