На чому ґрунтується довіра населення до міліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 332-337.

Анотація

В статті представлені матеріали проведеного дослідження, яке було направлене на вивчення громадської думки про роботу міліції у Львівській області. Дослідження проводилося навесні 2007 року співробітниками науково-дослідної лабораторії соціальної і психологічної роботи в ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ. В статье представлены материалы проведенного исследования, которое было направлено на изучение общественного мнения о работе милиции во Львовской области. Исследование проводилось весной 2007 года сотрудниками научно-исследовательской лаборатории социальной и психологической работы в ОВД Харьковского национального университета внутренних дел. The article presents the materials of the conducted research aimed at studying public opinion on the work of the police in Lviv region. The study was conducted in the spring of 2007 by the staff of the Research Laboratory for Social and Psychological Work at the Police Department Kharkiv National University of Internal Affairs.

Опис

Андрєєва, Г. В. На чому ґрунтується довіра населення до міліції / Г. В. Андрєєва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 332-337.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, міліція, милиция, довіра населення, доверие населения, дослідження, исследования, довіра до міліції, довереие к милиции, довіра, доверие, громадська думка, общественное мнение, Public Opinion, trust, police, trust in the police, public trust

Бібліографічний опис