Підготовка працівників ОВС до управління конфліктними станами в професійній діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національної академії оборони України: зб. наук. праць. - Київ, 2012. - Вип. 6(31). -С.46-51

Анотація

В статті розглянуто сучасні техніки управління конфліктними станами особистості, чинники, що впливають на успішність їх використання. Визначені педагогічні основи підготовки працівників міліції до саморегуляції деструктивних психічних станів, впливу на опонента в конфлікті.
The article describes the current state of conflict management techniques personality factors influencing the success of their use. Defined pedagogical basis for the training of police self destructive mental states, the impact on the opponent in the conflict.
В статье рассмотрены современные техники управления конфликтными состояниями личности, факторы, влияющие на успешность их использования. Определены педагогические основы подготовки работников милиции к саморегуляции деструктивных психических состояний, воздействия на оппонента в конфликте.

Опис

Гіренко, С. П. Підготовка працівників ОВС до управління конфліктними станами в професійній діяльності / С. П. Гіренко // Вісник Національної академії оборони України: Зб. наук. пр. - Київ: Вид-во НУОУ, 2012.-. Вип. 6(31). - С.46-51.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, конфлікт, конфліктний стан, професійна підготовка, психотехніка, управління конфліктом, психорегуляція особистості, conflict, conflict state psycho, conflict management, identity psychoregulation, professional training, конфликт, конфликтное состояние, профессиональная подготовка, психотехника, управления конфликтом, психорегуляция личности

Бібліографічний опис