Політичні права і свободи громадян України – основа принципу народного суверенітету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 374-379

Анотація

Підкреслено, що політичні права і свободи мають конституційне закріплення. Реалізація принципу народного суверенітету неможлива без гарантування й забезпечення широкого кола політичних прав і свобод. Наголошено, що принцип народного суверенітету тісно пов’язаний із політичними правами і свободами. Подчеркнуто, что политические права и свободы имеют конституционное закрепление. Реализация принципа народного суверенитета невозможна без гарантирования и обеспечения широкого круга политических прав и свобод. Отмечено, что принцип народного суверенитета тесно связан с политическими правами и свободами. It is emphasized that political rights and freedoms are constitutionally enshrined. The implementation of the principle of popular sovereignty is impossible without guaranteeing and ensuring a wide range of political rights and freedoms. It is noted that the principle of popular sovereignty is closely linked to political rights and freedoms.

Опис

Людвік, В. Д. Політичні права і свободи громадян України – основа принципу народного суверенітету / В. Д. Людвік // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 374-379

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, політичні права та свободи, политические права и свободы, political rights and freedoms, гарантування прав, гарантирование прав, народний суверенітет, народный суверенитет

Бібліографічний опис