Форми доказування суб’єктивної сторони злочину: історико-аналітичний нарис

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 43-50

Анотація

Висвітлено існуючі в історії кримінального судочинства форми доказування вини. Визначено їх типові ознаки, з'ясовано генезис.
The existing forms of proof of guilt in the history of criminal justice are highlighted. Their typical signs are determined, the genesis is clarified.
Освещены существующие в истории уголовного судопроизводства формы доказывания вины. Определены их типичные признаки, выяснен генезис.

Опис

Ключові слова

історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, кримінальне судочинство, criminal justice, уголовное судопроизводство, доказування вини, proof of guilt, доказательство вины, суб’єктивна сторона злочину, subjective side of the crime, субъективная сторона преступления

Бібліографічний опис

Сафронов, С. О. Форми доказування суб’єктивної сторони злочину: історико-аналітичний нарис / С. О. Сафронов // Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 43-50.