Використання сучасних технічних засобів навчання під час навчальних занять зі спеціальної фізичної підготовки курсантів ХНУВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: зб. наук. пр. V міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. (м. Харків – Кременчук, 19-20 трав. 2011 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2011. – С. 52-53

Анотація

Розкрито особливості застосування сучасних технічних засобів навчання під час навчальних занять зі спеціальної фізичної підготовки правоохоронців.
The peculiarities of the use of modern technical means of training during training sessions on the special physical training of law enforcement officers are revealed.
Раскрыты особенности применения современных технических средств обучения на учебных занятиях по специальной физической подготовке правоохранителей.

Опис

Калюжний, М. Г. Використання сучасних технічних засобів навчання під час навчальних занять зі спеціальної фізичної підготовки курсантів ХНУВС / Калюжний М. Г., Колесніков В. В. // Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: зб. наук. пр. V міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. (м. Харків – Кременчук, 19-20 трав. 2011 р.) / МВС України, Акад. внутр. військ МВС України, Кременчуц. держ. ун-т Імені Михайла Остроградського. – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2011. – С. 52-53.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Харківський національний університет внутрішніх справ, Kharkiv National University of Internal Affairs, Харьковский национальный университет внутренних дел, професійна підготовка, professional training, профессиональная подготовка, спеціальна фізична підготовка, special physical training, специальная физическая подготовка, технічні засоби, technical means, технические средства, курсанти-правоохоронці

Бібліографічний опис