Використання сучасних технічних засобів навчання під час навчальних занять зі спеціальної фізичної підготовки курсантів ХНУВС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: зб. наук. пр. V міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. (м. Харків – Кременчук, 19-20 трав. 2011 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2011. – С. 52-53
Abstract
Розкрито особливості застосування сучасних технічних засобів навчання під час навчальних занять зі спеціальної фізичної підготовки правоохоронців.
The peculiarities of the use of modern technical means of training during training sessions on the special physical training of law enforcement officers are revealed.
Раскрыты особенности применения современных технических средств обучения на учебных занятиях по специальной физической подготовке правоохранителей.
Description
Калюжний, М. Г. Використання сучасних технічних засобів навчання під час навчальних занять зі спеціальної фізичної підготовки курсантів ХНУВС / Калюжний М. Г., Колесніков В. В. // Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: зб. наук. пр. V міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. (м. Харків – Кременчук, 19-20 трав. 2011 р.) / МВС України, Акад. внутр. військ МВС України, Кременчуц. держ. ун-т Імені Михайла Остроградського. – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2011. – С. 52-53.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Харківський національний університет внутрішніх справ, Kharkiv National University of Internal Affairs, Харьковский национальный университет внутренних дел, професійна підготовка, professional training, профессиональная подготовка, спеціальна фізична підготовка, special physical training, специальная физическая подготовка, технічні засоби, technical means, технические средства, курсанти-правоохоронці
Citation