Правове забезпечення діяльності органів системи МВС України під час воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 85 - 90

Анотація

Зазначається, що у зв’язку з фактичним залученням Міністерства внутрішніх справ України та органів його системи до заходів забезпечення правового режиму воєнного стану, підлягає приведенню до адекватного сучасного стану профільне нормативно-правове законодавство. Щодо прийнятого Верховною Радою України 15.03.2022 р. з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії режиму воєнного стану, Проекту Закону про внесення змін до законів України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» від 13.03.2022 р. № держреєстрації 7147, то станом на сьогодні він не підписаний Президентом України і є не чинним. Отмечается, что в связи с фактическим привлечением Министерства внутренних дел Украины и органов его системы к мерам обеспечения правового режима военного положения подлежит приведению в адекватное современное состояние профильное нормативно-правовое законодательство. Относительно принятого Верховной Радой Украины 15.03.2022 г. в целях оптимизации деятельности полиции, в том числе во время действия режима военного положения, Проекта Закона о внесении изменений в законы Украины «О Национальной полиции» и «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины» от 13.03.2022 г. № госрегистрации 7147, то по состоянию на сегодняшний день он не подписан Президентом Украины и не действует. It is noted that in connection with the actual involvement of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and its bodies in measures to ensure the legal regime of martial law, subject to adequate current status profile legislation. Regarding the Draft Law on Amendments to the Laws of Ukraine “On the National Police” and “On the Disciplinary Statute of the National Police of Ukraine” of March 13, 2022 adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on March 15, 2022 in order to optimize police activities, including during martial law 2022 р. № state registration 7147, as of today it is not signed by the President of Ukraine and is not valid.

Опис

Зозуля І. В. Правове забезпечення діяльності органів системи МВС України під час воєнного стану / І. В. Зозуля // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 85 - 90.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, воєнний стан, Міністерство внутрішніх справ України, військова агресія, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, военное состояние, военная агрессия, Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия Украины, martial law, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, military aggression, National Guard of Ukraine, State Border Guard Service of Ukraine, Министерство внутренних дел

Бібліографічний опис