Удосконалення навичок рукопашного бою правоохоронців МВС України під час навчально –тренувальних занять зі спеціальної фізичної підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 79-82

Анотація

Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення навчально – тренувального процесу спеціальної фізичної підготовки слухачів та курсантів ХНУВС, членів збірної команди даного ВНЗ з рукопашного бою та боротьби самбо. Збільшено резістантність опору організму курсантів молодших курсів до виконання службово – бойових завдань в екстремальних умовах.
Practical ones have been developed recommendations for improving the educational and training process of special physical training of trainees and cadets of the KhNUVS, members of the national team of this university in hand-to-hand combat and sambo wrestling. The resistance of the resistance of the body of junior cadets has increased courses to perform official - combat tasks in extreme situations conditions.
Разработаны практические рекомендации по совершенствованию учебно-тренировочного процесса специальной физической подготовки слушателей и курсантов ХНУВД, членов сборной команды данного вуза по рукопашному бою и борьбе самбо. Увеличена резистантность сопротивления организма курсантов младших курсов для выполнения служебно – боевых заданий в экстремальных условиях.

Опис

Малолепший, С. Б. Удосконалення навичок рукопашного бою правоохоронців МВС України під час навчально –тренувальних занять зі спеціальної фізичної підготовки / Малолепший Сергій Броніславович, Демчук Максим Анатолійович // Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.) / МВС України, Акад. внутр. військ МВС України, Кременчуц. Держ. ун-т Імені Михайла Остроградського. – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 79-82.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Україна. Ukraine. Украина, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, спеціальна фізична підготовка, special physical training, специальная физическая подготовка, рукопашний бій, dogfight, рукопашный бой, курсанти-правоохоронці, law enforcement cadets, курсанты-правоохранители, Харківський національний університет внутрішніх справ, боротьба самбо

Бібліографічний опис