Нормативно-правове забезпечення інформатизації міліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 168-171

Анотація

Охарактеризовано нормативно-правове забезпечення інформатизації міліції України. Визначено принципи розвитку нормативно-правового регулювання діяльності міліції у сфері інформаційних взаємовідносин, створення ефективної системи використання інформаційно-комунікаційних технологій в органах внутрішніх справ України.
Normative and legal maintenance which regulates the process of police informatization and is a necessary component of information security of police in Ukraine is characterized. the principles of regulatory activities of police in the field of information relationships, creation of an effective system of communication technologies usage in the internal affairs agencies of Ukraine are defined.
Охарактеризовано нормативно правовое обеспечение информатизации милиции Украины. Определены принципы развития нормативно-правового регулирования деятельности милиции в сфере информационных взаимоотношений; создание эффективной системы использования информационно-коммуникационных технологий в органах внутренних дел Украины.

Опис

Ключові слова

органи внутрішніх справ, internal affairs bodies, органы внутренних дел, нормативно-правове забезпечення, regulatory and legal support, нормативно-правовое обеспечение, інформатизація, informatization, информатизация

Бібліографічний опис

Парубін, К. О. Нормативно-правове забезпечення інформатизації міліції України / К. О. Парубін // Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 168-171.