Авіація, промисловість, суспільство

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-05-18

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У збірнику розглянуто результати наукових досліджень учених, здобувачів вищої освіти, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
The collection examines the results of scientific research by scientists, students of higher education, and practitioners on the issues of modern trends and prospects for the development of aviation, industry, and society in today's conditions.
В сборнике рассмотрены результаты научных исследований ученых, соискателей высшего образования, практиков по вопросам современных тенденций и перспектив развития авиации, промышленности, общества в современных условиях.

Опис

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, безпілотні літальні апарати, БПЛА, Україна, війна, авіаційна техніка, авіаційні системи та комплекси, авіоніка, енергетика, електромеханіка, електроніка, пально-мастильні матеріали, льотна та технічна експлуатація повітряних суден, авіаційні двигуни, авіаційна та інформаційно-вимірювальна техніка, сучасні засоби навігації, навігація, ракетно-космічна техніка, екологія, охорона навколишнього середовища, комп’ютерне моделювання, математичні моделі, фізичні процеси

Бібліографічний опис

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – 927 с. – ISBN 978-966-610-270-9.

Зібрання