Адаптація кредитно-модульної системи організації навчального процесу до заочної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 277-285

Анотація

Проаналізовано основні напрями адаптації кредитно-модульної системи організації навчального процесу до заочної форми навчання. Проанализированы основные направления адаптации кредитно-модульной системы организации учебного процесса к заочной форме обучения. Main directions of credit-module system adaptation of the training process organization to part-time studies are analyzed.

Опис

Бугайчук, К. Л. Адаптація кредитно-модульної системи організації навчального процесу до заочної форми навчання / К. Л. Бугайчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 277-285

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, навчальний процес, учебный процесс, educational process, заочне навчання, заочное обучение, кредитно-модульна система організації навчального процесу, кредитно-модульная система организации учебного процесса

Бібліографічний опис