Зміцнення фінансово-економічної безпеки підприємства: проблеми та їх вирішення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 177-179.

Анотація

Зазначено, що економічну безпеку підприємства доцільно розглядати як складову частину державної/регіональної безпеки, а рівень фінансово-економічної безпеки визнати похідною від ризиків, зокрема інвестиційних. Запропонований системний підхід має потенціал забезпечення економічної безпеки підприємства і сприяння підвищенню фінансової стійкості підприємства.
It is noted that the economic security of an enterprise should be considered as an integral part of state / regional security, and the level of financial and economic security should be recognized as a derivative of risks, in particular investment ones. The proposed systematic approach has the potential to ensure the economic security of the enterprise and promote the financial stability of the enterprise.
Отмечено, что экономическую безопасность предприятия целесообразно рассматривать как составную часть государственной/региональной безопасности, а уровень финансово-экономической безопасности признать производной рисков, в частности инвестиционных. Предлагаемый системный подход имеет потенциал обеспечения экономической безопасности предприятия и содействие повышению финансовой устойчивости предприятия.

Опис

Ларіна, Т. Ф. Зміцнення фінансово-економічної безпеки підприємства: проблеми та їх вирішення / Т. Ф. Ларіна, В. А. Фурса // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 177-179.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінансово-економічна безпека підприємства, финансово-экономическая безопасность предприятия, financial and economic security of the enterprise, рівень фінансової стійкості, уровень финансовой устойчивости, level of financial stability, платоспроможність підприємства, платежеспособность предприятия, solvency of the enterprise

Бібліографічний опис