Поняття небезпеки у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ

Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 391-394

Анотація

Визначено, що безпека працівників органів внутрішніх справ в процесі життєдіяльності об‘єктивно вимагає специфічного, чітко працюючого механізму організаційно-правового забезпечення, здатного здійснювати ефективний вплив на об‘єкт своєї діяльності. Определено, что безопасность работников органов внутренних дел в процессе жизнедеятельности объективно требует специфического, четко работающего механизма организационно-правового обеспечения, способного осуществлять эффективное воздействие на объект своей деятельности. It was determined that the safety of employees of internal affairs bodies in the process of life objectively requires a specific, clearly working mechanism of organizational and legal support, capable of effectively affecting the object of their activities.

Опис

Городянко, С. В. Поняття небезпеки у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ / С. В. Городянко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 391-394

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, професійна захищеність, профессиональная защищенность, professional security, безпека працівників органів внутрішніх справ, безопасность работников органов внутренних дел, safety of employees of internal affairs bodies, небезпека, опасность, danger

Бібліографічний опис