Психологічна безпека особистості – складова безпеки суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 139-142

Анотація

Безпека окремої особи складає безпеку суспільства в цілому. Проаналізовано напрямки дослідження та основні компоненти психологічної безпеки як складової безпеки суспільства.
The safety of an individual is the safety of society as a whole. Research directions and main components of psychological safety as a component of society's safety are analyzed.
Безопасность отдельной личности составляет безопасность общества в целом. Проанализированы направления исследования и основные компоненты психологической безопасности как составляющей безопасности общества.

Опис

Джагупов, Г. В. Психологічна безпека особистості – складова безпеки суспільства / Григорій Володимирович Джагупов // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 139-142.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, безпека, security, безопасность, безпека суспільства, public safety, безопасность общества, психологічна безпека людини, psychological safety of a person, психологическая безопасность человека

Бібліографічний опис