Зелена економіка як запорука сталого розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія / за заг. ред. Л. Л. Калініченко. – Харків : ФОП Панов А. М., 2018. – С. 159-168
Abstract
Дослідження присвячено обгрунтуванню доцільності активізації впровадження зеленої економіки, яка повинна бути узгоджена з Національною стратегією сталого розвитку, що має роль надійного фундаменту щодо стимулювання ресурсоефективності діяльності. Research is sanctified to the ground of expediency of activation of introduction of green economy, that must be concerted with National strategy of steady development that has a role of reliable foundation in relation to stimulation of resource efficiency of activity. Исследование посвящено обоснованию целесообразности активизации внедрения зеленой экономики, которая должна быть согласована с Национальной стратегией устойчивого развития, которая имеет роль надежного фундамента относительно стимулирования ресурсоэффективности деятельности.
Description
Маковоз О.С., Передерій Т.С. Розділ – Зелена економіка як запорука сталого розвитку// Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія / За заг. ред. Л. Л. Калініченко. – Х. : ФОП Панов А. М., 2018. – С. 159-168.
Keywords
Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, зелена економіка, зеленая экономика, green economy, стратегія, стратегия, strategy, загроза, угроза, threat, сталий розвиток, steady development, устойчивое развитие, переваги, преимущества, advantages
Citation