Психологічне забезпечення діяльності поліції України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню юриста (м. Суми, 7 жовт. 2022 р.). – Суми, 2022. – С. 237-242
Abstract
Висвітлено питання професійної та психологічної підготовки кадрів для забезпечення задоволення запитів суспільства до правоохоронної галузі. Зазначено якими важливими професійно-психологічними якостями потрібно володіти поліцейському, а також індивідуальні особливості необхідно враховувати при професійному доборі персоналу поліції.
The issue of professional and psychological training of personnel to ensure the satisfaction of society's requests to the law enforcement industry is covered. It is indicated what important professional and psychological qualities a police officer must possess, as well as individual characteristics that must be taken into account during the professional selection of police personnel.
Освещены вопросы профессиональной и психологической подготовки кадров для обеспечения удовлетворения запросов общества в правоохранительную отрасль. Указано, какими важными профессионально-психологическими качествами нужно обладать полицейскому, а также индивидуальные особенности необходимо учитывать при профессиональном отборе персонала полиции.
Description
Прібиткова, Н.О. Психологічне забезпечення діяльності поліції України / Прібиткова Наталія Олександрівна // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню юриста (м. Суми, 7 жовт. 2022 р.). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. – С. 237-242.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная, police, полиция, поліція, поліцейський, психологічна підготовка, професійна підготовка, психологічна культура, психологічна готовність, police officers, psychological training, professional training, psychological culture, psychological willingness, полицейский, психологическая подготовка, профессиональная подготовка, психологическая культура, психологическая готовность
Citation