Суб'єкти провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 110-116

Анотація

Визначено поняття, види, особливості, основні ознаки та властивості учасників реєстраційного провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Изложены понятия, виды, особенности, основные признаки участников регистрационных процедур в делах государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их ограничений. The notions, kinds, peculiarities and main features of registration procedures’ participants in the cases of state registration of property rights on real estate and their limitations are researched in the article.

Опис

Пономарьова, Я. О. Суб'єкти провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень / Я. О. Пономарьова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. - № 3 (46). – С.110-116.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, нерухоме майно, недвижимое имущество, Real Estate, реєстраційне провадження, registration proceedings, регистрационное производство, обмеження, ограничения, limitation

Бібліографічний опис