Методика використання хмарних технологій в освіті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх систем : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20-21 лют. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 113-115
Abstract
Проведено аналіз перспектив впровадженя хмарних технологій у закладах вищої освіти України як ефективного інструменту в освіті, що відкриває нові можливості та перспективи як для молоді, так і для держави.
The prospects of the introduction of cloud technologies in higher educational establishments of Ukraine as an effective tool in education are opened, which opens new opportunities and prospects for both youth and the state.
Проведен анализ перспектив внедрена облачных технологий в высших учебных заведениях Украины как эффективного инструмента в образовании, открывающая новые возможности и перспективы как для молодежи, так и для государства.
Description
Маковоз О. С. Методика використання хмарних технологій в освіті / О. С. Маковоз, Т. С. Передерій // Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх систем : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20-21 лют. 2018 р.) / МОН України, Департамент освіти Харківської міської ради, Irbit National University (Jordan), Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (Рэспубліка Беларусь), Universitatea de Stat din Comrat (Republică Moldova), Харк. нац. ун-т внутр. справ, Харк. нац. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2018. – С. 113-115.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, освітній процес, хмарні технології, образовательный процесс, облачные технологии, educational process, cloud technologies
Citation