Деякі нормативно-правові проблеми психологічного забезпечення поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 26-27

Анотація

Зазначено, що психологічне забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських загалом врегульоване, але потребує внесення певних змін або уточнень до нормативно-правових актів.
It is noted that the psychological support of police officers, employees of the National Police of Ukraine and cadets (students) of higher education institutions with specific learning conditions that train police officers is generally regulated, but requires certain changes or clarifications to regulatory legal acts.
Отмечено, что психологическое обеспечение полицейских, работников Национальной полиции Украины и курсантов (слушателей) заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских, в целом урегулировано, но требует внесения определенных изменений или уточнений в нормативно-правовые акты.

Опис

Харченко, С. В. Деякі нормативно-правові проблеми психологічного забезпечення поліцейських / Харченко Світлана Вячеславівна // Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.) / МВС України, Держ. наук.-досл. ін-т МВС України, Наук.-досл. лаб. психол. забезпечення. – Київ, 2022. – С. 26-27.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, поліцейські, police officers, полицейские, психологічне забезпечення, psychological support, психологическое обеспечение, нормативно-правове регулювання, normative and legal regulation, нормативно-правовое регулирование

Бібліографічний опис