Соціально-психологічна допомога постраждалим від сексуального насильства під час військових конфліктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Виклики толерантності в умовах російської воєнної агресії : матеріали Всеукр. наук.-дискус. платформи, яка приуроч. до Міжнар. дня толерантності ( м. Кропивницький, 16 листоп. 2022 р.). – Кропивницький, 2022. – С. 79-82

Анотація

Розглянуто проблему сексуального насильства під час військових конфліктів. Сексуальне насильство потребує швидкого надання медичної та психологічної допомоги, оскільки її відсутність може тягнути за собою серйозні проблеми як фізичного, так і психологічного характеру. Порушено питання щодо вирішення проблеми і гендерного насильства. Потрібно здійснювати боротьбу з гендерним насильством та приділяти увагу запобіганню насильства у визначених умовах.
The problem of sexual violence during military conflicts is considered. Sexual violence requires prompt medical and psychological assistance, as its absence can lead to serious problems of both a physical and psychological nature. The issue of solving the problem and gender violence was raised. It is necessary to combat gender-based violence and pay attention to the prevention of violence in specific conditions.
Рассмотрена проблема сексуального насилия во время военных конфликтов. Сексуальное насилие требует быстрого оказания медицинской и психологической помощи, поскольку ее отсутствие может влечь серьезные проблемы как физического, так и психологического характера. Затронуты вопросы решения проблемы и гендерного насилия. Следует осуществлять борьбу с гендерным насилием и уделять внимание предотвращению насилия в определенных условиях.

Опис

Макарова, О. Соціально-психологічна допомога постраждалим від сексуального насильства під час військових конфліктів / Олена Макарова // Виклики толерантності в умовах російської воєнної агресії : матеріали Всеукр. наук.-дискус. платформи, яка приуроч. до Міжнар. дня толерантності ( м. Кропивницький, 16 листоп. 2022 р.) / МВС України, Донец. держ. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1, Каф. соц.-гуманіт. дисц. – Кропивницький, 2022. – С. 79-82.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, сексуальне насильство, sexual violence, сексуальное насилие, військовий конфлікт, military conflict, военный конфликт, постраждалі від сексуального насилля, victims of sexual violence, пострадавшие от сексуального насилия, соціально-психологічна допомога, socio-psychological assistance, социально-психологическая помощь

Бібліографічний опис