Структура готовності студентів до професійної діяльності: педагогічний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. - 2013. - Вип. 20. - С. 43-47

Анотація

У статті розкрито поняття та узагальнену структуру готовності студентів до професійної діяльності. З’ясовано відмінності у структурі даної готовності, наведено структурні компоненти професійної спрямованості, професійного досвіду і професійної свідомості у структурі готовності студентів до праці.
In the article a concept and generalized structure of readiness of students is exposed to professional activities. Differences are found out in the structure of this readiness, structural components of professional orientation is resulted, work experience and professional consciousness in the structure of students' readiness for work.
В статье раскрыты понятие и обобщенная структура готовности студентов к профессиональной деятельности. Выяснены отличия в структуре данной готовности, приведены структурные компоненты профессиональной направленности, профессионального опыта и профессионального сознания в структуре готовности студентов к работе.

Опис

Ключові слова

готовність до професійної діяльності, студенти, структура готовності до праці, професійна спрямованість, професійний досвід, професійна самосвідомість, readiness to professional activity, students, structure of readiness to work, professional orientation, work experience, professional consciousness, готовность к профессиональной деятельности, студенты, структура готовности к работе, профессиональная направленность, профессиональный опыт, профессиональное самосознание

Бібліографічний опис

Василенко, М. Є. Структура готовності студентів до професійної діяльності: педагогічний аналіз / Василенко М. Є. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. - 2013. - Вип. 20. - С. 43-47.