Проблеми та перспективи формування криміналістичних характеристик злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 179-183

Анотація

Розглянуто сутність і структура криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються у бюджетній сфері України. Визначено проблеми, перспективи і можливості формування криміналістичних характеристик певних видів і груп зазначених злочинів.
The essence and structure of criminalistics description of crimes that accomplished in the budgetary sphere of Ukraine are viewed. The problems, prospects and possibilities of forming of criminalistics descriptions of separate kinds and groups of the indicated crimes are determined.
Рассмотрена сущность и структура криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в бюджетной сфере Украины. Определены проблемы, перспективы и возможности формирования криминалистических характеристик отдельных видов и групп указанных преступлений.

Опис

Ключові слова

криміналістична методика, forensic technique, криминалистическая методика, криміналістична характеристика, forensic characteristics, криминалистическая характеристика, злочини, що вчиняються у бюджетній сфері, crimes committed in the budgetary sphere, преступления, совершаемые в бюджетной сфере

Бібліографічний опис

Степанюк, Р. Л. Проблеми та перспективи формування криміналістичних характеристик злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України / Р. Л. Степанюк // Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 179-183.