Співвідношення змісту національної та відомчої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 138 -145

Анотація

Аналізується нормативний компонент змісту освіти, який визначається відповідним державним стандартом освіти, а вибірковий – вищими закладами освіти. Анализируется нормативный компонент содержания образования, который определяется соответствующим государственным стандартом образования, а выборочный - высшими учебными заведениями. The normative component of the content of education is analyzed, which is determined by the relevant state standard of education, and the selective - by higher educational institutions.

Опис

Гриця, Т. Г. Співвідношення змісту національної та відомчої освіти / Т. Г. Гриця // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 138 -145

Ключові слова

національна освіта, национальное образование, відомча освіта, ведомственное образование, професійна підготовка, профессиональная подготовка, ОВС, ОВД, вища освіта, высшее образование, зміст освіти, содержание образования

Бібліографічний опис