Місце події як об'єкт балістичного експертного дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 133-139.

Анотація

В статті подано аналіз точок зору вчених на поняття об’єкта експертного дослідження, визначення об’єктів балістичної експертизи, а серед них – місця події. В статье представлен анализ точек зрения ученых на понятие объекта экспертного исследования, определение объектов баллистической экспертизы, а среди них - места происшествия. The article analyzes the viewpoints of scientists on the concept of the object of expert study, the definition of objects of ballistic examination, and among them - the place of the event.

Опис

Торопов, С. О. Місце події як об'єкт балістичного експертного дослідження / С. О. Торопов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 133-139.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, місце події, место происшествия, балістичні дослідження, баллистические исследования, експертні дослідження, экспертные исследования, об’єкти балістичної експертизи, объекты баллистической экспертизы, експертизи, экспертизы, криміналістичні експертизи, криминалистические экспертизы, судові експертизи, судебные экспертизы

Бібліографічний опис