Методичні рекомендації щодо використання рольових ігор на заняттях з іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 501-511

Анотація

Наведено методичні рекомендації щодо використання рольових ігор на заняттях з іноземної мови.
Methodical recommendations on the use of role-playing games in foreign language classes are given.
Приведены методические рекомендации по использованию ролевых игр на занятиях по иностранному языку.

Опис

Краснова, Н. В. Методичні рекомендації щодо використання рольових ігор на заняттях з іноземної мови / Краснова Н. В. // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 501-511.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, вивчення іноземних мов, изучение иностранных языков, learning foreign languages, рольові ігри, role games, ролевые игры

Бібліографічний опис