Молодь та наркотики – 2021: Результати моніторингу залежної поведінки серед молоді м. Харків 1995–2020 років та студентського модуля Українського лонгітюдного дослідження (ULS+): монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2021. – 92 с.

Анотація

Подано результати соціологічного моніторингу розповсюдження залежної поведінки серед молоді м. Харків «Молодь та наркотики», який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ спільно із Соціологічною асоціацією України за підтримки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, та результати студентського модуля Українського лонгітюдного дослідження (ULS+), який проводиться паралельно з дослідженням «Молодь та наркотики». Проаналізовано ключові показники вживання та зловживання алкоголем, тютюном та наркотиками у молодіжному середовищі, розповсюдженості азартних ігор, використання комп’ютеру та інтернету, структури дозвілля молоді, булінгу, суїцидальної поведінки, психічних та поведінкових розладів тощо. Для працівників освіти, правоохоронних органів, медиків, науковців і всіх, кого цікавлять питання профілактики залежної поведінки.
The results of sociological monitoring of the spread of addictive behavior among young people in Kharkiv "Youth and Drugs" and the results of the student module of Ukrainian Longitudinal study (ULS+) are presented. The "Youth and Drugs" study conducted since 1995 by the Kharkiv National University of Internal Affairs together with the Sociological Association of Ukraine with the support of the Department of Science and Education of Kharkiv Regional State Administration. The key indicators of drug, alcohol and tobacco use and misuse among young people, the prevalence of gambling, computer and Internet use, the structure of youth leisure, bullying, suicidal behavior, mental and behavioral disorders, etc. were analyzed. For educators, law enforcement, physicians, scientists and anyone interested in the prevention of addictive behavior.
Представлены результаты социологического мониторинга распространения зависимого поведения среди молодежи г. Харьков «Молодежь и наркотики», который проводится с 1995 года Харьковским национальным университетом внутренних дел совместно с Социологической ассоциацией Украины при поддержке Департамента науки и образования Харьковской областной государственной администрации, и результаты студенческого модуля Украинского лонгитюдного исследования (ULS+), которое проводится параллельно с исследованием «Молодежь и наркотики». Проанализированы ключевые показатели употребления и злоупотребления алкоголем, табаком и наркотиками в молодежной среде, распространенности азартных игр, использования компьютера и интернета, структуры досуга молодежи, буллинга, суицидального поведения, психических и поведенческих расстройств. Для работников образования, правоохранительных органов, медиков, ученых и всех, кого интересуют вопросы профилактики зависимого поведения.

Опис

Молодь та наркотики – 2021: Результати моніторингу залежної поведінки серед молоді м. Харків 1995–2020 років та студентського модуля Українського лонгітюдного дослідження (ULS+): монографія / [Сердюк О. О., Бурлака В. В., Даниленко Г. М. та ін.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, НДЛ з проблем протидії злочинності. – Харків : ХНУВС, 2021. – 92 с. – DOI: https://doi.org/10.32631/dr2021.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, Харківщина, соціологічний моніторинг, хімічна залежність, нехімічна залежність, наркотики, алкоголь, тютюн, азартні ігри, кіберзалежність, социологический мониторинг, химическая зависимость, нехимическая зависимость, табак, азартные игры, киберзависимость, sociological monitoring, chemical addiction, non-chemical addiction, drugs, alcohol, tobacco, gambling, cyber-addiction, Харьков, Харків, компьютерная зависимость, computer addiction, комп’ютерна залежність, Kharkiv region, молодь, молодежь, залежна поведінка, булінг, депресія, тривожність, суїцид, психічні розлади, поведінкові розлади, Ukrainian Longitudinal Study, Українське лонгітюдне дослідження, девіантна поведінка

Бібліографічний опис

Сердюк О. О. Молодь та наркотики – 2021 : результати моніторингу залежної поведінки серед молоді м. Харків 1995–2020 років та студентського модуля Українського лонгітюдного дослідження (ULS+) : [монографія] / Сердюк О. О., Бурлака В. В., Даниленко Г. М., Бобро Н. В., Базима Б.О., Щербакова І. В. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 92 с.