Соціальні і економічні небезпеки бідності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків. - ХНАДУ. - 2018. - С. 222-224
Abstract
Досліджено, що в Україні іде стрімке збідніння і необґрунтоване збільшення розриву у доходах між групами населення. Проблема бідності проявляється усередині – коли більшість населення стає все бідніше, а багатство концентрується у невеличкої групи людей, і зовні – коли країна стає бідніше інших країн світу. Непропорційність доходів веде до загострення соціальної напруги, конфліктів, зростання злочинів і міграції. Пропонується проведення реформи економічного збагачення України. In the theses it is investigated that in Ukraine there is a rapid impoverishment and unjustified increase in the income gap between groups of the population. The problem of poverty is manifested inside - when the majority of the population becomes poorer, and wealth is concentrated in a small group of people, and outside - when the country becomes poorer than other countries of the world. Disproportionality of income leads to exacerbation of social tensions, conflicts, increased crime and migration. The proposed reform of economic enrichment of Ukraine. В тезисах исследовано, что в Украине идет стремительное обеднение и необоснованное увеличение разрыва в доходах между группами населения. Проблема бедности проявляется внутри - когда большинство населения становится все беднее, а богатство концентрируется у небольшой группы людей, и снаружи - когда страна становится беднее других стран мира. Непропорциональность доходов ведет к обострению социальной напряженности, конфликтов, рост преступлений и миграции. Предлагается проведение реформы экономического обогащения Украины.
Description
Ковальов Є.В. Соціальні і економічні небезпеки бідності / Є.В.Ковальов // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада 2018 року). – Х.: ХНАДУ. – 2018. – 496 с., С. 222-224.
Keywords
небезпека бідності, співвідношення у доходах, соціальні стандарти, економічне збагачення, пропорційність доходів, опасность бедности, соотношение в доходах, социальные стандарты, экономическое обогащение, пропорциональность доходов, poverty risk, income ratio, social standards, economic enrichment, income proportionality
Citation