Фінансова діяльність державного підприємства: специфіка управління та контролю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 178-189

Анотація

Структурно розглянуто повноваження органів управління фінансовою діяльністю державних підприємств та запропоновано шляхи оптимізації їх форм та методів.
Plenary powers of organs of management by financial activity of state enterprises are structurally considered and directions of optimization of their forms and methods are offered.
Структурно рассмотрены полномочия органов управления финансовой деятельностью государственных предприятий и предложены направления оптимизации их форм и методов.

Опис

Васильєв, В. М. Фінансова діяльність державного підприємства: специфіка управління та контролю / В. М. Васильєв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 178-189.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, державне підприємство, государственное предприятие, state enterprise, управління, управление, management, фінансова діяльність, финансовая деятельность, financial activity, контроль, control

Бібліографічний опис