Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4 (67). – С. 58-65

Анотація

Розглянуто історичні аспекти розвитку доказування у кримінальному провадженні починаючи з Римської імперії та до нашого часу. Проведено аналіз змін у положеннях кримінального процесуального законодавства України після набуття чинності КПК України 2012 року, що стосуються процесуальних питань доказування. The central core of the whole process of criminal procedural activities is proving. The authors of this article studied the historical aspects of forming the institution of proving in criminal process since the Roman Empire and up to nowadays. The authors analyzed the amendments in the provisions of the Criminal Procedural Code of Ukraine that had been made after 2012. Рассмотрены исторические аспекты развития доказывания в уголовном судопроизводстве начиная со времён Римской империи и до настоящего времени. Проведен анализ изменений в положениях уголовного процессуального законодательства Украины после вступления в силу КПК Украины 2012 года, которые касаются доказывания.

Опис

Дворецький, О. С. Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України / О. С. Дворецький, А. В. Даниленко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4 (67). – С. 58-65.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, доказування, доказывание, proving, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, принципи, принципы, principles

Бібліографічний опис