Розвиток гендерної ідентичності зво зі специфічними умовами навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні аспекти розвитку steam-освіти в умовах євроінтеграції = Current aspects of the development of steam-education in the conditions of European integration: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кропивницький, 21 квіт. 2023 р.). – Кропивницький : ДонДУВС, 2023. – С. 331-333

Анотація

Дослідження зосереджується на розвитку гендерної ідентичності здобувачів освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання.
The study focuses on the development of gender identity of students in higher education institutions with specific learning conditions.
Исследование сосредотачивается на развитии гендерной идентичности соискателей образования в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения.

Опис

Ключові слова

Україна, гендерна ідентичність, ґендер, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, Ukraine, gender, higher education institution with specific conditions of learning, гендер, заведения высшего образования со специфическими условиями обучения

Бібліографічний опис

Зінченко, Д. Розвиток гендерної ідентичності зво зі специфічними умовами навчання / Данііл Зінченко, Максим Дерунов // Актуальні аспекти розвитку steam-освіти в умовах євроінтеграції = Current aspects of the development of steam-education in the conditions of European integration: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кропивницький, 21 квіт. 2023 р.) / МВС України, Донец. держ. ун-т внутр. справ. – Кропивницький : ДонДУВС, 2023. – С. 331-333.