Проблеми кваліфікації співучасників в організованій групі та злочинній організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С. 328-333

Анотація

Виконаний аналіз кваліфікації злочинів, вчинених в співучасті, зокрема, у складі організованих груп і злочинних організацій. Викладено основні питання щодо кваліфікації всіх учасники групових, особливо організованих злочинів. The analysis of qualification of the crimes accomplished in partnership, in particular, in structure of organized groups and the criminal organizations is executed. The basic questions of qualification of all participants of the group, especially organized crimes are stated. Выполнен анализ квалификации преступлений, совершенных в соучастии, в частности, в составе организованных групп и преступных организаций. Изложены основные вопросы квалификации всех участников групповых, особенно организованных преступлений.

Опис

Нікіфоров, В.Ю. Проблеми кваліфікації співучасників в організованій групі та злочинній організації [Електронний ресурс] // Форум права. - 2008. - № 1. – С. 328-333 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08nvjtzo.pdf. Нікіфоров В. Ю. "Проблеми кваліфікації співучасників в організованій групі та злочинній організації." Форум права 1 (2008): 328-333.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, співучасть у злочині, соучастие в преступлении, complicity in crime, організована злочинність, організована злочинна група, злочинні групи, организованная преступность, organized crime, crime rates

Бібліографічний опис