Питання розробки критеріїв ефективності практики і стажування працівників ОВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 350 - 354

Анотація

Розглядається процес професіоналізації, на який впливають усі напрямки і форми навчально-виховної роботи, передбачені навчальними планами і програмами, у тому числі практика та стажування в практичних органах, службах і підрозділах внутрішніх справ. Рассматривается процесс профессионализации, на который влияют все направления и формы учебно-воспитательной работы, предусмотренные учебными планами и программами, в том числе практика и стажировки в практических органах, службах и подразделениях внутренних дел. The process of professionalization is considered, which is influenced by all areas and forms of educational work provided by curricula and programs, including practice and internships in practical bodies, services and departments of internal affairs.

Опис

Пєтухов, В. А. Питання розробки критеріїв ефективності практики і стажування працівників ОВС / В. А. Пєтухов // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 350 - 354

Ключові слова

ОВС, ОВД, стажування працівників ОВС, стажировка работников ОВД, ефективність практики, эффективность практики, відомча професійна підготовка, ведомственная профессиональная подготовка

Бібліографічний опис