Сутність законного представництва у кримінальному судочинстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 117-122

Анотація

Надано рекомендації по усуненню прогалин у сфері правового регулювання законного представництва у кримінальному судочинстві України. Даны рекомендации по устранению пробелов в сфере правового регулирования законного представительства в уголовном судопроизводстве Украины. Recommendations are given on bridging gaps in the field of legal regulation of legal representation in criminal proceedings in Ukraine.

Опис

Кирилюк, Л. В. Сутність законного представництва у кримінальному судочинстві України / Л. В. Кирилюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 117-122

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, представництво, представительство, representation, досудове розслідування, досудебное расследование, pre-trial investigation, неповнолітній підозрюваний, несовершеннолетний подозреваемый, juvenile suspect, законний представник, законный представитель, legal representative, захист неповнолітньої особи, защита несовершеннолетнего, minor protection

Бібліографічний опис