Кафедра тактико-спеціальної підготовки – історія та сучасність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 269-270.
Abstract
Автором розглянута історія кафедри тактико-спеціальної підготовки, яка бере свій початок з 1992 року, коли на базі Спеціального факультету МВС Української юридичної академії було створено Харківський інститут внутрішніх справ. Сьогодні на Кафедрі тактико-спеціальної підготовки ХНУВС створені всі умови для підготовки високо кваліфікованих фахівців для Національної поліції України. Для цього кафедра обладнана багатофункціональними та спеціалізованими навчальними аудиторіями для проведення занять та тренінгів зі спеціальної та тактичної підготовки.
The author considers the history of the department of tactical and special training, which begins in 1992, when the Kharkov Institute of Internal Affairs was created on the basis of the Special Faculty of the Ministry of Internal Affairs of the Ukrainian Law Academy. Today, the Department of Tactical and Special Training of the KhNUIA has created all the conditions for the training of highly qualified specialists for the National Police of Ukraine. For this, the department is equipped with multifunctional and specialized classrooms for conducting classes and trainings in special and tactical training.
Автором рассмотрена история кафедры тактико-специальной подготовки, которая начинается с 1992 года, когда на базе Специального факультета МВД Украинской юридической академии был создан Харьковский институт внутренних дел. Сегодня на Кафедре тактико-специальной подготовки ХНУВД созданы все условия подготовки высококвалифицированных специалистов для Национальной полиции Украины. Для этого кафедра оборудована многофункциональными и специализированными аудиториями для проведения занятий и тренингов по специальной и тактической подготовке.
Description
Логачев, М. Г. Кафедра тактико-спеціальної підготовки – історія та сучасність / М. Г. Логачев // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 269-270.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, Кафедра тактико-спеціальної підготовки, Кафедра тактико-специальной подготовки, Department of tactical and special training, історія кафедри тактико-спеціальної підготовки, история кафедры тактико-специальной подготовки, history of the department of tactical and special training, професійна підготовка, профессиональная подготовка, professional training, підготовка кадрів, подготовка кадров, personnel training, сучасний навчальний процес, современный учебный процесс, modern educational process
Citation