Правові наслідки виконання правочину, який порушує публічний порядок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 260-268

Анотація

Обґрунтовано позицію, згідно з якою виконання цього правочину, що порушує публічний порядок, не повинно створювати жодних наслідків (у тому числі й рестутиційних). Вказано, що встановлення конфіскаційних наслідків за виконання правочину, який порушує публічний порядок, допустиме в законах, котрими встановлюється адміністративна чи кримінальна відповідальність. Обоснована позиция, согласно которой исполнение сделки, которая нарушает публичный порядок, не должно создавать каких-либо последствий (в том числе реституционных). Указано, что конфискационные последствия за исполнение сделки, которая нарушает публичный порядок, могут быть установлены в законах, предусматривающих административную или уголовную ответственность. It is proved that execution of the bargain which breaks public order must not create any consequences (including restitutional). It is pointed out that confiscatory consequences for execution of the bargain, which breaks public order can be established in laws that oversee criminal or administrative liability.

Опис

Перова, О. В. Правові наслідки виконання правочину, який порушує публічний порядок / О. В. Перова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 260-268

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правочин, сделка, transaction, правові наслідки, правовые последствия, legal consequences, публічний порядок, общественный порядок, public order, виконання правочину, исполнение сделки, execution of a transaction

Бібліографічний опис