Типові технології злочинної діяльності в бюджетній сфері України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 1. – С. 977–981

Анотація

Розглянуто основні технології злочинної діяльності (комплекси взаємопов’язаних злочинів), що характерні для сучасної злочинності в бюджетній сфері України.
Basic technologies of criminal activity (complexes of associate crimes) peculiar for modern criminality in the budgetary sphere of Ukraine are considered.
Рассмотрены основные технологии преступной деятельности (комплексы взаимосвязанных преступлений), характерных для современной преступности в бюджетной сфере Украины.

Опис

Степанюк, Р. Л. Типові технології злочинної діяльності в бюджетній сфері України [Електронний ресурс] / Р. Л. Степанюк // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 977–981. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11crlbcu.pdf.
Степанюк Р. Л. "Типові технології злочинної діяльності в бюджетній сфері України." Форум права 1 (2011): 977-981.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, бюджетна сфера, злочинність у бюджетній сфері, технологія злочинної діяльності, бюджет, криміналістична методика, бюджетная сфера, преступность в бюджетной сфере, технология преступной деятельности, криминалистическая методика, crime in the budget sphere, technology of criminal activity, budget, forensic methods

Бібліографічний опис