Криміналістична характеристика розкрадань, що вчиняються на підприємствах кондитерської промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 152-157

Анотація

Розглянуто криміналістичну характеристику розкрадань, її структурні елементи, а також ознаки злочинів, що характерні для підприємств кондитерської промисловості.
Forensic characteristic of the embezzlements, its structural parts together with the features of the crimes, intrinsic to the enterprises of the confectionery industry are examined.
Рассмотрены криминалистическая характеристика хищений, ее структурные элементы, а также признаки преступлений, характерные для кондитерской промышленности.

Опис

Ключові слова

криміналістична характеристика, forensic characteristics, криминалистическая характеристика, розкрадання, stealing, хищение, підприємства кондитерської промисловості, enterprises of the confectionery industry, предприятия кондитерской промышленности

Бібліографічний опис

Пчолкін, В. Д. Криміналістична характеристика розкрадань, що вчиняються на підприємствах кондитерської промисловості / В. Д. Пчолкін // Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 152-157.