Дисциплінарні стягнення як засіб стимулювання праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 315-320

Анотація

Досліджено стимулюючу роль дисциплінарних стягнень. Визначено поняття «дисциплінарне стягнення». Подано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регламентує дисциплінарні стягнення.
The stimulant role of disciplinary penalties is investigational. A concept «Disciplinary penalty» is certain. The suggestions on the improvement of legislation regulating disciplinary penalties are given.
Исследована стимулирующая роль дисциплинарных взысканий. Определено понятие «дисциплинарное взыскание». Предоставлены предложения по усовершенствованию законодательства, регламентирующего дисциплинарные взыскания.

Опис

Сардінов, Р. Т. Дисциплінарні стягнення як засіб стимулювання праці / Р. Т. Сардінов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 315-320.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дисциплінарне стягнення, дисциплинарное взыскание, disciplinary penalty, дисциплінарний проступок, дисциплинарный проступок, законодавство, законодательство, legislation, трудові відносини, трудові відносини, labor relations

Бібліографічний опис