Фактори, які негативно впливають на діяльність оперативних підрозділів ОВС України щодо профілактики та попередження злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 150-155

Анотація

Здійснено критичний аналіз нормативно-правових актів України з констатацією факторів, які негативно впливають на профілактико-попереджувальну діяльність оперативних підрозділів МВС України.
Critical analysis of the legislation of Ukraine is executed. Factors adversely affecting the preventive activities of operational units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine have been identified.
Проведен критический анализ нормативно-правовых актов Украины с констатацией факторов, которые негативно влияют на профилактико-предупредительную деятельность оперативных подразделений МВД Украины.

Опис

Ключові слова

оперативні підрозділи, оперативные подразделения, operational units, профілактико-попереджувальна діяльність, профилактико-предупредительная деятельность, preventive and preventive activities, нормативно-правове регулювання, нормативно-правовое регулирование, normative and legal regulation, фактори, факторы, factors

Бібліографічний опис

Шендрик, В. В. Фактори, які негативно впливають на діяльність оперативних підрозділів ОВС України щодо профілактики та попередження злочинів / В. В. Шендрик, С. О. Сафронов // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 150-155.