Цивільно-правові засоби захисту права власності політичних партій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 207-213

Анотація

Визначено і схарактеризовано основні засоби захисту права власності політичними партіями, які не повинні порушувати справедливого балансу інтересів приватної особи та інтересів держави, а також відрізнятися від порядку та підстав для інших суб’єктів цивільного права. The main means of property right protection by political parties which must not violate a just balance of private person’s interests and interests of the state and also be distinguished from the order and grounds for other subjects of civil law are determined and characterized. Определены и охарактеризованы основные средства защиты права собственности политическими партиями, которые не должны нарушать справедливого баланса интересов частного лица и интересов государства, а также отличаться от порядка и оснований для других субъектов гражданского права.

Опис

Мандрика, Л. М. Цивільно-правові засоби захисту права власності політичних партій / Л. М. Мандрика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 207-213.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, право власності, право собственности, property rights, політичні партії, политические партии, political parties, цивільно-правовий захист, гражданско-правовая защита, civil-law protection, засоби захисту, средства защиты, methods of protection

Бібліографічний опис