Особливості престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 28-32

Анотація

Досліджено порядок престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу. Проведено порівняльній аналіз та вказано особливості порядку престолонаслідування у цих країнах. Виділено чотири способи формування глави держави та суб’єктів, які беруть участь у цьому процесі. The order of succession in the monarchies of the Arabian East is researched. The comparative analysis is conducted and peculiarities of the order of succession in these countries are indicated. The four ways of forming the institute of the head of state are distinguished and the subjects taking part in this kind of activity are noted. Исследован порядок престолонаследования в монархиях Арабского Востока. Проведен сравнительный анализ и указаны особенности порядка престолонаследования в этих странах. Выделены четыре способа формирования главы государства и указаны субъекты, которые принимают участие в этом процессе.

Опис

Гришко, Л. М. Особливості престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу / Л. М. Гришко // Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 28-32.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Арабський Схід, Арабский Восток, Arabian East, монархії, монархии, monarchy, престолонаслідування, престолонаследование, succession, порівняльній аналіз, сравнительный анализ, comparative analysis

Бібліографічний опис